Wybrane projekty zrealizowane w ostatnim okresie

Nazwa projektu

Inwestor

Okres realizacji

Typ obiektu

Projekt branży elektrycznej "Zasilanie rozdzielnicy Żurawia Pompowego ropy naftowej"  OG Dębki - KRNiGZ Gorzysław

PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej

Projekt branży elektrycznej wymiany mieszadła bocznego dla zadania "Remont zbiornika ropy naftowej V=5000m3"

PGNiG S.A. 2018 Terminal Ekspedycyjny Wierzbno

Projekt wykonawczy branży elektrycznej "Przebudowa instalacji elektroenergetycznej I Ośrodek Grupowy Kopalni Gazu Ziemnego Bogdaj-Uciechów-Czeszów"

PGNiG S.A. 2018 Kopalnia gazu ziemnego

Projekt wykonawczy branży elektrycznej "Detekcja wycieku zbiorników magazynowych ropy naftowej TK-625A i TK-625B z zastosowaniem systemu TraceTek w Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Dębno"

PGNiG S.A. 2018

Kopalnia gazu ziemnego i ropy naftowej

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej "Wymiana oświetlenia pomieszczeń magazynu i wiaty silosu sadzy" 

Stomil-Poznań S.A. 2018

Przemysł oponiarski

Projekt wykonawczy "Detekcja oparów pod kabinami lakierniczymi"

SRG Global sp. z o. o.

2018

Lakiernia

Projekt wykonawczy "Instalacja zasilania rezerwowego i gwarantowanego budynku Urzędu Gminy Przemęt"

Urząd Gminy Przemęt

2017

Administracja publiczna

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej: 

 "Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław - odwiert Miłosław 5k/H"

PGNiG S.A.   

FX ENERGY SP Z O. O.

2017

Kopalnia gazu ziemnego

Instalacja oświetlenia kontenera technologicznego w strefie zagrożenia wybuchem oraz instalacji siły w kontenerze AKPiA SRP Piła

GazSystem

2017

Stacja redukcyjno - pomiarowa

Wykonanie projektów ochrony odgromowej dla obiektów zakładu CENOS w Wrześni wraz z analizą ryzyka oraz obliczeniem odstępów separacyjnych

CENOS SP. Z O. O.

2017

Przemysł spożywczy

Wykonanie projektów branży elektrycznej, AKPiA wraz z serwerowym systemem  SCADA, teletechniki wraz z łącznością światłowodową, ochroną katodową dla zadania:

"Budowa gazociągu relacji OG Radlin II - OC Radlin I"

PGNiG S.A.   

FX ENERGY SP Z O. O.

2017

Kopalnia gazu ziemnego

Instalacja taśm grzewczych na linii iniekcyjnej dozowania metanolu do odwiertu G-9H - Ośrodek Grupowy Grotów

PGNiG S.A.

2017

Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego

Projekt budowlano - wykonawczy branży elektrycznej i telemetrii

"Przebudowa stacji transformatorowej 1MVA oraz włączenie dwóch agregatów kogeneracyjnych 480 kVA zasilanych biogazem"

IMA POLSKA S.A.

2016

Gorzelnia

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej: 

"Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Miłosław E"

PGNiG S.A.   

FX ENERGY SP. Z O. O.

2016

Kopalnia gazu ziemnego

Projekt wykonawczy zasilania gwarantowanego UPS dla serwerów obsługi klienta

4life direct

2016

Zakład ubezpieczeń

Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA układu oczyszczania i wysyłki kwasu solnego z instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów organicznych

ANWIL S.A.

2016

Zakład chemiczny

Projekt wykonawczy zasilania punktu kasowego banku - zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPS

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

2016 Bank

Projekt wykonawczy zasilania serwerowni banku - zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego i zasilanie gwarantowane z UPS

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

2015 Bank

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej:

"Przebudowa budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowa komina, przebudowa i budowa sieci cieplnych i gazowych"

Szpital 

Międzyrzecki sp. z o.o.

 2015  Szpital

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA, teletechniki, łączności światłowodowej i ochrony katodowej: 

"Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Karmin"

PGNiG S.A.  

FX ENERGY SP Z O. O.

 2015  Kopalnia gazu ziemnego

Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej: 

"Wymiana urządzenia filtracyjnego wraz z obudową filtra"

MARMITE S,A.

 2015  Produkcja przemysłowa

Projekt wykonawczy branży AKPiA: 

"Dostosowanie wiaty WR1 do rozładunku bioetanolu wraz z przygotowaniem infrastruktury w Zakładzie produkcyjnym w Płocku - Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A."

 PKN ORLEN S.A.

Wydział cystern kolejowych  

Wydział cystern samochodowych

 2015 Petrochemia Rafineria

Projekt wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:

"Dokumentacja projektowa instalacji neutralizacji części technologicznych ścieków siarczanowych z instalacji produkcji bieli tytanowej do oczyszczalni ścieków"

Grupa AZOTY

Zakłady Chemiczne "Police"

Wydział Oczyszczalni Ścieków 

Jednostka Biznesowa Pigmenty

2014 Zakład chemiczny

Projekt budowlany i wykonawczy branży elektrycznej i AKPiA:

"Projekt robót budowlanych dla montażu zbiornika magazynowego ługu sodowego - TK-408-4"

Grupa AZOTY

Zakłady Azotowe Puławy

Wydział Nieorganiczny i BOŚ

 2014 Zakład chemiczny

Projekt wykonawczy branży elektrycznej:

"Rozbudowa i modernizacja istniejącej instalacji produkcji Betain, w celu zwiększenia jej zdolności produkcyjnej do 10 tys. ton/rok"

PCC Rokita/PCC Exol 2014 Zakład chemiczny